top of page

Er faren over...?

Kina har et stabilt politisk styre i overskuelig fremtid, Demokratene gjorde det bedre enn fryktet i det amerikanske mellomvalget og energiprisene har falt kraftig tilbake. Er den største faren og usikkerheten for finansmarkedene over?

Kanskje ikke helt. Vi har fremdeles en pågående krig i Ukraina, med dertil overhengende trussel om potensiell eskalering. Mens inflasjonen viser tegn til å ha kunne toppet ut (særlig i USA), så er det stor usikkerhet rundt hvor raskt den kan komme ned igjen. I mellomtiden vil sentralbankene fortsette å sette opp renten, noe som burde føre til oppbremsing i økonomien. Arbeidsledigheten er fremdeles nær "all-time-low", noe som sannsynligvis må forverres før en ser tilstrekkelig oppbremsing av lønns- og prisveksten.

Så nei, faren er kanskje ikke helt over, MEN vi skal huske på at det er mye negative nyheter som allerede er priset inn i aksje- og obligasjonsmarkedene. Og som nevnt så er det en god del usikkerhetsmomenter som ikke er usikre lenger. Det er jo betimelig å legge merke til hvor stor plass strømprisen fikk i den offentlige debatten når den steg 2-3-4-5 kr/kwt, og hvor lite vi hører om at den har kommet ned igjen til under 1kr. Igjen så er det et godt bilde for hvor vanskelig det er å lete etter det "rette" tidspunktet å investere på. Det er liksom ingen som kommer på nyehetene og sier "NÅ er det riktig tidspunkt"....

Vi har nå lagt bak oss et av de verste 3/4-årene i aksjemarkedets historie, og i tillegg et av de verste årene for renteinstrumenter. I sum har en klassisk Balansert portefølje hatt det nest dårligste året siden 1920.

Nå må det raskt skytes inn at våre porteføljer har gjort det vesentlig bedre enn dette, både pga valutaeffekter men også pga de investeringsvalgene vi har gjort. Men poenget er at markedet har korrigert kraftig, noe som har resultert i vesentlig billigere aksjer og obligasjoner enn hva vi så får 6 måneder siden.

Nå er det slik at en de viktigste "ansvarsfraskrivelse"-setningene i vår bransje er at "historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning". Mao så kan vi aldri basere investeringsbeslutninger på historiske observasjoner. Men nå er det nå en gang slik at det er mange som mener at det er mange psykologiske faktorer som spiller inn på bevegelsene i aksjemarkedet. Noe av dette har gitt seg utspill i en historisk statistikk som viser et visst mønster i at perioden oktober til mai i gjennomsnitt har gitt en bedre avkastning enn mai til oktober. Nå vil det selvsagt ikke være slik hvert år! Men, hvis skal kunne snakke om hva som historisk sett er en "god" periode i markedet, så går vi inn i den nå.

Uansett så ønsker vi å invitere til et webinar hvor vi diskuterer disse momentene, samt spørsmål fra dere.


Siste innlegg

Se alle

Slik kan du doble formuen din..

Med denne "clickbait" tittelen 😊 vil vi invitere deg til årets siste webinar hvor vi bl.a. vil besvare dette, samt diskutere året som gikk og de viktigste faktorene som påvirker 2024, og fremover. Ag

Markedskorreksjon top

I kommentarfeltet over kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Noons meninger. Noon gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Ditt fulle navn vil bli publisert sammen med din kommentar.

 

Vil du vite mer om hvordan Noon behandler personopplysningene dine, klikk her: https://www.noon-invest.no/gdpr

bottom of page