top of page

Høst - også i finansmarkedeneMens dagene blir kortere, kveldene mørkere, og høststormene setter inn, så er det viktig å huske på at vinteren inneholder noen flotte dager og våren er like om hjørnet.


Like som årstiden vi er inne i, så har det blitt noe ruskevær også på verdens finansmarkeder. Mens noen synes at krigen i Ukraina og mulige konsekvenser av denne er det som er mest skummelt i nyhetsbildet, så er det nok renter og inflasjon som plager finansmarkedene mest. Denne type turbulens er like ubehagelig hver gang, men må vi minne oss selv på at det er helt normalt, og en naturlig konsekvens av at likvide finansmarkedet kontinuerlig priser inn endringer i verden.


Etter å ha jobbet med dette i nærmere 30 år, så har jeg erfart at hver gang vi støter på denne type turbulens så er det mange som mener at «det er annerledes denne gangen». Det er jo for så vidt riktig da det er ingen hendelser og situasjoner som er nøyaktig lik en annen i historien. Men, det er allikevel en kjensgjerning at verden har gjennomgått mange kriger, politisk spente situasjoner, råvare kriser og resesjoner før. Og hver gang så har verden bestått, folk kommer tilbake i jobb, bedriftene fortsetter å tjene penger og børsene snur lenge før en skulle tro.


Mens prisene på trygge obligasjoner har falt 20% så langt i år, så har det globale aksjemarkedet falt nærmere 30%. Vi begynte å tilpasse våre porteføljer til endrede markedsforhold allerede for 1-2 år siden. Vi har gradvis skiftet mot korte norske renter på obligasjonssiden, og vi har gjort mange endringer på aksjesiden bl.a. i favør Norge og utbytte-orienterte selskaper. I tillegg til at vi har lagt en bevisst strategi på å ha åpen valutaeksponering på aksjesiden, så har disse grepene så langt vist seg å ha gitt meget god effekt. Fallet i våre porteføljer har så langt vært i underkant av halvparten av markedet, noe vi er relativt fornøyde med og som er i tråd med vårt ønske om å levere en god risikojustert avkastning.


Men hva tror vi fremover?


Det er vanskelig å spå sies det, spesielt om fremtiden. Vi skal derfor ikke prøve oss på det, men fortsette å styre porteføljene ettersom vi mener det er mest fornuftig. Det hersker relativt liten tvil om at verden går en tøffere tid i møte, sannsynligvis med noe økt arbeidsledighet, økte renter, økt inflasjon, osv. Nyhetsbildet er preget av dette, og mange står nå frem og peker på det blir verre før det blir bedre. Vi er ikke nødvendigvis uenig i dette, men det er viktig huske på at det er dette finansmarkedene daglig prøver å prise inn. Det er dette økonomiske bildet som er hovedgrunnen til at verdens aksjemarkeder allerede har falt nærmere 30%. Det betyr ikke at det ikke kan falle mer, men det betyr at mye av fallet allerede har skjedd, og at det å skulle forsøke å treffe bunnen har vist seg å være en svært vanskelig øvelse.


For de av oss om hadde investeringer gjennom korona krisen, så husker en kanskje at aksjemarkedet falt 35% på halvannen måned. Børsen snudde 23. mars 2020, mens nyhetsbildet var på det verste, vaksinen så vidt var påtenkt, økonomiene rundt om i verden ble mer eller mindre stengt ned, og smittetoppen ble ikke nådd før 2 år senere. I august samme år (2020) var børsen tilbake til der den var før den falt. Nå vil ikke jeg si at børsen kommer like raskt opp igjen etter denne nedturen, men poenget er at det å skulle time bunnen basert på magefølelse eller nyhetsbildet er en øvelse selv ikke de mest profesjonelle og erfarne gir seg ut på.


Gitt at bakgrunnen for gjeldende nedtur i hovedsak er basert på inflasjon, renter og økonomisk oppbremsing, så tror vi at det er fornuftig å forvente at det vil ta noe tid å jobbe seg igjennom dette. Det betyr ikke at vi ikke allerede kan ha sett bunnen, det vet vi ikke, men det er grunn til å skulle forvente at markedet kan være noe turbulent en stund til. Når det er sagt så vet vi at investor-verden har mye likviditet, og en iboende grunnholdning til å se etter oppgang. Dette skulle bety at ved minste tegn til når denne økonomiske hestekuren vil snu, så vil sannsynligvis aksje- og obligasjonskurser løfte seg vesentlig.

Det viktigste for investor når vi gjennomgår perioder som denne, er å ha en fornuftig investeringsstrategi. Våre tips til en fornuftig strategi følger følgende prinsipper;

  1. Ha kontanter, likvider, og/eller økonomisk fleksibilitet til å kunne dekke forutsette og uforutsette økonomiske behov for de neste 2 år.

  2. Ha relativt trygge og likvide investeringer for å kunne dekke forutsette og uforutsette økonomiske behov for de påfølgende 3 år.

  3. Ha minimum 5 års tidshorisont på investeringer hvor en ønsker høyere avkastning og dertil høyere risiko.

  4. Punkt 2 og 3 kan kombineres i form av portefølje med redusert risikoprofil.

  5. For kapital som en allikevel har ønske eller behov for å plassere, så bør en ha en investeringsstrategi hvor en periodevis (eller etter visse regler/kriterier) investerer gjennom et turbulent marked.

En investor verste fiende er en selv. Dette ordtaket betyr at vi som mennesker lar oss styre av følelser, noe som fungerer svært dårlig i investeringsøyemed. Det betyr at når børsene faller, så har vi følelsesmessig lyst til å selge, mens en rasjonelt sette burde gjøre det motsatte. Dette er kanskje den viktigste grunnen til at privatinvestorer ikke klarer å få like god avkastning som børs/indeks, og kanskje den viktigste grunnen til at det kan lønne seg å ha en god rådgiver – profesjonell samarbeidspartner.


Vi står parat til å besvare dine spørsmål og hjelpe deg med en fornuftig spare- investeringsplan. Følg gjerne med på våre innlegg, videoer og webinar-opptak på bloggen vår:Delta gjerne på våre månedlige webinarer:Og/eller kontakt oss for en direkte prat med en av våre rådgivere:
“Vi tenker på investeringene dine hele dagen slik at du slipper å tenke på det om natten»


Mvh,

Even Krohn-Pettersen


Siste innlegg

Se alle

Slik kan du doble formuen din..

Med denne "clickbait" tittelen 😊 vil vi invitere deg til årets siste webinar hvor vi bl.a. vil besvare dette, samt diskutere året som gikk og de viktigste faktorene som påvirker 2024, og fremover. Ag

Comments


Markedskorreksjon top

I kommentarfeltet over kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Noons meninger. Noon gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Ditt fulle navn vil bli publisert sammen med din kommentar.

 

Vil du vite mer om hvordan Noon behandler personopplysningene dine, klikk her: https://www.noon-invest.no/gdpr

bottom of page