top of page

Har du alle eggene i én kurv?

Diversifisering - Viktige forhåndsregler når du skal investere


Du har gjerne hørt "proffene" snakke om ord som risikostyring, diversifisering og langsiktighet. Du har forstått at dette er lurt, men forstår gjerne ikke helt hva diversifisering betyr? Hvorfor skal man ikke legge alle eggene i samme kurv? La oss ta en titt på hva som faktisk skjer når vi velger flere spareprodukter.

 

I forkant av investeringer kan det være lurt å legge en plan, eller en investeringsstrategi. Formålet med dette er å kartlegge visse rammer for investeringen din, som for eksempel hvor mye risiko du tåler. Dersom du synes det kan virke forvirrende å legge en plan og kartlegge risiko, så gjerne ta kontakt med en av oss i Noon Invest. Vi har god erfaring med investeringsstrategi og hjelper daglig sparere med å nå målene sine. Når vi snakker om diversifisering mener vi egentlig en måte å spre risiko på. Måten å gjøre dette på skal vi se på i et eksempel.


Allerede i middelalderen ble ordtaket om alle egg i samme kurv brukt. Selv om det var i en litt annen setting, så var betydningen den samme. Kjøpmenn som sendte sine varer med samme skip opplevde at når skipet sank, ble tapet stort. Alle varene sank til bunns. Etter hvert fant de ut at det kunne være smart og dele opp varene for å sende med flere skip. På den måten reduserte de risikoen for høyt tap dersom et av skipene sank. Denne risikospredningen er det vi på "finansk" kaller diversifisering.

Et litt mer aktuelt eksempel er å investere i forskjellige markeder som sannsynligvis ikke går i samme retning. F.eks. kan en bygge opp porteføljen og diversifisere den ved å investere litt i norske aksjeindekser, renter, råvareindekser og globale indekser. Da har du valgt å legge eggene i forskjellige kurver, framfor bare en. Poenget er med andre ord å finne investeringer som reagerer ulikt på like hendelser, men at du også er fornøyd med den risikojusterte avkastningen. På finansk kaller vi dette en balansert portefølje.


Et praktisk eksempel på diversifisering


Bildet under er hentet fra vår hjemmeside og illustrerer porteføljen vi kaller Balansert. Dette framhever et eksempel på diversifisering i porteføljen. Det er viktig å påpeke at dette er en veldig forenklet framstilling. I realiteten brukes flere aktivaklasser, samt at bildet er simulert kun for å vise en generell allokering.


Modellportefølje Balansert- Av Veronica Nesvik, Kundeansvarlig i Noon Invest
Commenti


Markedskorreksjon top

I kommentarfeltet over kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Noons meninger. Noon gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Ditt fulle navn vil bli publisert sammen med din kommentar.

 

Vil du vite mer om hvordan Noon behandler personopplysningene dine, klikk her: https://www.noon-invest.no/gdpr

bottom of page