top of page

Hvordan påvirker denne krigen meg?

Når nyhetsbildet er som det har vært i det siste, så får vi mange spørsmål om hva en burde gjøre i forhold til porteføljen.


I Noon invest tror vi på en aktiv holdning til indeksfondsinvestering.

Dette vil i hovedsak si at

  • Vi tror på indeksfond som investeringsinstrument, mest på grunn av at aktive investeringsvalg historisk har vist seg å gi en dårligere avkastning, i snitt, enn indeks.

  • Men, i og med at det finnes tusenvis av indekser i markedet per i dag, så må en foreta en god del valg både knyttet til hvilke indeksfond som passer den enkeltes risikoprofil, men også hvordan en optimal porteføljesammensetning bør se ut

  • I tillegg så er verden, også finansmarkedene, i konstant endring. Vi anser det derfor som riktig og viktig å ha et forhold til hvordan porteføljesammensetningen er for å hensynta disse endringene.

Dette betyr at vi synes det er viktig å ha en porteføljeforvaltning hvor vi hensyntar lange trender som blandt annet

  • Fokuset på bærekraft

  • Endring av produksjon og etterspørsel i den globale energi-miksen

  • Oppbremsning (og tidvis reversering) av globalisering

  • Retningsendring for inflasjon og renter

  • Økende konsentrasjonsrisiko i noen av de toneangivende indeksene

Mens ovenfornevnte faktorer kan ses på som langsiktige trender og endring i rammebetingelser, så er det viktig å ikke forveksle dette med å skulle "time" markedet. For det å fokusere på "hendelser" i nyhetsbildet og aksjemarkedet, og derav skulle "time" kjøp og salg i forhold til hvilke effekter dette antas å ha, mener vi er en særdeles krevende oppgave. Og det er nettop denne type handlinger som gjør at tradisjonell aktiv forvaltning typisk gir dårligere avkastning enn indeks over tid. Grunnen er ganske enkelt at mens ingen vet hva morgendagen bringer, så er risikoen veldig stor for at en bommer på enten analyse, resonnement, salg, kjøp, eller alle delene. Vi tilstreber derfor å unngå fristelsen for å skulle "time" kjøp og salg i forhold til kortsiktige hendelser, men heller kontinuerlig tilpasse porteføljen i forhold til trender og utvikling i markedsforhold.

I ukens webinar tar vi for oss hvordan krig og geopolitiske hendelser påvirker din sparing. Hva har dette å si for renter og inflasjon? Hvordan påvirker dette økonomien ellers? Det er vanskelig å spå i fremtiden, men historiebøkene gir oss likevel noen hint.
Comments


Markedskorreksjon top

I kommentarfeltet over kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Noons meninger. Noon gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Ditt fulle navn vil bli publisert sammen med din kommentar.

 

Vil du vite mer om hvordan Noon behandler personopplysningene dine, klikk her: https://www.noon-invest.no/gdpr

bottom of page