Hvordan påvirker inflasjon finansmarkedene og min sparing

I de siste oppdateringene herfra, så har vi påpekt at inflasjon er kanskje det vi skal fokusere mest på fremover, hva det betyr for økonomien og ikke minst for sparepengene våre.

Mens vi alle begynner å merke økte bensin-, diesel- og strømpriser, så har fremdeles ikke dagens (kortsiktige) økning i inflasjon fullt ut nådd den vanlige konsument. Vi belyser dette og investeringsutsiktene generelt i dette webinaret.