top of page

Koster veddemål i aksjemarkedet mer enn det smaker? 

Hva er indeksfond?


Vi i Noon Invest bruker indeksfond til å bygge våre porteføljer. De ulike indeksfondene forsøker å etterligne utviklingen til en bestemt indeks, for eksempel Oslo Børs (OSEBX). Forskjellen mellom aktive fond og indeksfond er at indeksfondet må følge indeksen helt. Dette medfører at fondet ikke trenger en forvalter som må bruke tid på å analysere ulike selskaper eller jobbe mot bedre avkastning enn indeksen.


For å forstå indeksfond er det viktig å vite hva en indeks er. For å si dette på en enkel måte kan du tenke deg at en indeks er en sammensetning av aksjer som er ment å reflektere en gitt kategori. For eksempel kan det være en indeks som reflekterer laksenæringen i Norge. Da inneholder en slik indeks for eksempel alle lakseaksjer det er mulig å kjøpe på Oslo Børs. Det høres gjerne veldig forvirrende ut å måtte tenke på alle disse momentene når alt du ønsker er å bare spare i indeksfond. Her i Noon Invest er vi veldig opptatt av at du som kunde skal slippe å tenke på hvilke indekser du skal velge og hvorfor. Vi har derfor laget en investeringskalkulator som tar 2 minutter å fylle ut. Ved å bruke kalkulatoren får du en foreslått portefølje som passer akkurat til deg, basert på de svarene du gir.


(Hentet fra hjemmeside: www.noon-invest.no)


De siste årene har indeksfond vært mye i media og blitt veldig populære. Blant annet Forbrukerrådet ytrer sin støtte til indeksfond for sparere. Indeksfond henter også mye støtte i forskningsmiljøer da de er svært billige sammenlignet med de fleste aktive forvaltede fond. Indeksfond får også støtte for at de følger en blind strategi i motsetning til å være avhengig av hvor smarte forvalterne er.EVNER IKKE Å SLÅ MARKEDET


Et begrep du sikkert har hørt i sammenheng med indeksfond er passiv forvaltning. Det debatteres ofte rundt hva som er best av aktiv og passiv forvaltning. Vi har tidligere nevnt hva aktiv forvaltning er, og da kommer det gjerne ikke som noen overraskelse at passiv forvaltning er det motsatte. Ved passiv forvaltning følger fondet blindt en eller flere indekser.


Debatten om aktiv eller passiv forvaltning preges ofte av forvalterne på en side og akademia på den andre. Akademia har over lengre tid favorisert passiv forvaltning, og det er laget flere forskningsrapporter som tilsier at indeksfond på sikt gjør det like bra eller bedre enn aktiv aksjeplukking. Typisk koster aktivt forvaltede fond ofte rundt 2%, mens indeksfond gjerne ligger på 0,1-0,4%. Når du trekker inn kostnadene kommer ofte indeksfond positivt ut sammenlignet med aktiv forvaltning.


En veldig kjent tilhenger av passive fond (indeksfond) er Warren Buffet. Orakelet fra Omaha er kanskje en av verdens mest kjente investor. I 2007 inngikk han et veddemål med en annen kjent investor. Buffet selv valgte et fond som fulgte den kjente S&P 500 indeksen i USA, mens den andre investoren plukket sine favoritt fond. Veddemålet ble avsluttet januar 2018 med seier til Buffet. Hans fond kom ut med 7,1% årlig avkastning mens de øvre fondene til hans konkurrent havnet på 2,1% årlig.

Når du skal i gang å spare er det gjerne vanskelig å ta stilling til om du skal velge passiv eller aktiv forvaltning. Det viktigste spørsmålet en bør spørre seg er gjerne om du selv er fornøyd med den gjennomsnittlige avkastningen? Hvis du er det, er gjerne indeksfond en riktig strategi for deg. Grafen nedenfor viser avkastningshistorikken for en av våre modellporteføljer fra 2004-2018. Som du kan se er det noen dype daler, særlig gjerne som mange husker i 2008/2009 under finanskrisen. På tross av dette er trenden stigende, noe som tilsier at det er lurt å investere med en lang tidshorisont. På denne måten slipper du også å tenke mye på timing. Det enkle er ofte det lureste.

Hittil i år har markedene vokst betraktelig med tanke på hvordan 2018 endte. Per dags dato (24.04.19) er vår aksjeindeks-baserte portefølje opp 12,76%. Ikke gå glipp av oppgangen! Ta kontakt i dag på mail@noon-invest.no for en uforpliktende og kostnadsfri samtale.


- Skrevet av Veronica Nesvik, kundeansvarlig i Noon Invest

Siste innlegg

Se alle

Slik kan du doble formuen din..

Med denne "clickbait" tittelen 😊 vil vi invitere deg til årets siste webinar hvor vi bl.a. vil besvare dette, samt diskutere året som gikk og de viktigste faktorene som påvirker 2024, og fremover. Ag

Commentaires


Markedskorreksjon top

I kommentarfeltet over kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Noons meninger. Noon gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Ditt fulle navn vil bli publisert sammen med din kommentar.

 

Vil du vite mer om hvordan Noon behandler personopplysningene dine, klikk her: https://www.noon-invest.no/gdpr

bottom of page