top of page

Og hvilken start på året....! 📈


Mars ble nok en bra børsmåned, og vår aksjeportefølje var opp nesten 5% bare siste måneden. Med over 10% på årets første kvartal, så må man si at starten på året har vært meget sterkt.Til sammenligning er Oslo Børs opp kun 3% hittil i år.

 

Børsoppgangen vi så i mars var også på tvers av sektorer. Så og si alle sektorer løftet seg gjennom måneden, på begge sider av Atlanteren.

 

De viktigste «finansielle nyhetene» kom trolig fra sentralbankene som nå begynner å bli mer tydelige på når rentekutt kan forventes. Man ser tegn til nedadgående inflasjon de fleste steder, og sentralbankene har dermed «fått kontroll» på lønns- og pris-galoppen uten at det har fått noen dramatiske negative konsekvenser for økonomien. Så med utsikter for lavere renter er aksjemarkedet optimistisk. 

 

Mye av optimismen skyldes også Kunstig Intelligens og utsiktene for hvordan dette kan revolusjonere store deler av samfunnet. Dette har drevet en generell oppgang i aksjekurser, men spesielt for de som lager såkalt «halvledere» (NVIDIA). Disse selskapene har sett dyre ut lenge, men opplever en enorm økning i inntjening. Dette viser nok en gang hvor viktig og riktig det er å investere i indeksfond – dette da indeksfond inkluderer disse aksjene også selv om noen mener at de er dyre. 

 

Men, også gode selskaper kan bli for dyre. Så vi tror at dess lenger optimismen og aksjekurser fortsetter å stige, dess viktigere blir det å ha en balansert og fornuftig portefølje

 

Brede og robuste porteføljer gjør oss komfortable i det som ser ut som et mer normalisert marked enn vi har sett på ganske mange år. Med normaliserte renter og fornuftig prising i de brede aksjemarkedene, så ser utsiktene ganske bra ut. Det er som vi har nevnt tidligere også et presidentvalg-år i USA, som normalt også er positivt for markedene. 

Få med deg mer utfyllende kommentar på vårt webinar

Comments


Markedskorreksjon top

I kommentarfeltet over kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Noons meninger. Noon gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Ditt fulle navn vil bli publisert sammen med din kommentar.

 

Vil du vite mer om hvordan Noon behandler personopplysningene dine, klikk her: https://www.noon-invest.no/gdpr

bottom of page