Twitters betydning for verdensøkonomien

Trump fortsetter å "terrorisere" finansverden med å sende twitter-meldinger hvor handelskrigen skrus av og på etter forgodtbefinnende. Finansmarkedet begynner nå å få nok, og sender renter ned i negativt territorie. Hør mer på vår markedskommentar.