OFTE STILTE SPØRSMÅL

Om oss

Hvordan er Noon Invest AS annerledes?


I Noon Invest AS investerer vi basert på en filosofi om at vi skal følge indeksen på børsen i de aller fleste tilfeller. Vi har i tillegg til det en rebalanseringsfilosofi for å sikre dine investeringer. Rebalansering er en strategi brukt av det norske Oljefondet i deres forvaltning av våre felles verdier.
Hvem er eierne av Noon Invest AS?


Noon Invest AS er utviklet av Stavanger Asset Management som ble startet av Even Krohn-Pettersen og Emmanuel Vallotto. De har lang erfaring fra investeringer i Norge, Sveits, Storbritannia og USA. Stavanger Asset Management AS kan du lese mer om her.
Tilbyr Noon Invest AS finansielle rådgivning?


For Noon Premium kunder (minstetegning 1.000.000,-) tilbyr vi ubegrenset investeringsrådgivning i tillegg til ubegrenset valutasikring.
Er Noon Invest AS regulert av Finanstilsynet?


Noon Invest AS er underlagt tilsyn av Finanstilsynet via morselskapet Stavanger Asset Management. Lisensen vår finner du her.
Hvilken bank samarbeider Noon Invest AS med?


Danske Saxo Bank er vår samarbeidspartner. De sørger for trygg oppbevaring av dine verdier. Gjennom Nordnet kan vi også tilby Aksjesparekonto for de som ønsker det.
Hvor mange porteføljer har Noon Invest AS?


Noon Invest AS opererer med 5 risikoklasser.
Må man være bosatt i Norge for å bli kunde hos Noon Invest AS?


Hos Noon Invest AS er alle velkommen til å investere. Det er fordelen av digital sparing, du kan spare der hvor du er.
Hvor gammel må man være for å bli kunde hos Noon Invest AS?


Du må være minst 18 år eller ha fullmakt fra dine foresatte for å investere hos Noon Invest AS.
Tilbyr Noon Invest AS aksjesparekonto?


Ja (forbeholdt risikoklasse ”Modig” – kun aksjeeksponering lovlig i ASK)
Tar Noon Invest returprovisjon fra fondsleverandørene?


Noon Invest mottar ikke returprovisjon fra fondsleverandørene som egen inntekt, og vi tjener heller ikke på transaksjonene vi gjør. Vi har en fast provisjon av kunden, og er opptatt av at kunden tjener penger – uavhengig av hvilke fond som kunne gitt oss mest tilbake. Dersom vi får returprovisjon fra en fondsleverandør går denne tilbake til kunden.

Åpne konto

Hvordan åpner jeg en konto i Noon Invest AS?


Du åpner en konto i Noon Invest AS ved å bruke vår nettside, du blir så ledet over til vår samarbeidende bank Saxo Bank også må du huske å ha BankID’en klar om du skal benytte deg av denne tjenesten.
Hvordan åpner jeg en konto i Noon Invest AS uten BankId?


Mangler du BankID så er du fortsatt velkommen til å åpne konto hos Noon Invest. Ta kontakt med en av oss så hjelper vi deg med prosessen.
Jeg er allerede kunde i Saxo Bank, kan jeg fortsatt åpne konto hos Noon Invest AS?


Saxo Bank godkjenner kun en kontoholder i deres systemer. Hvis du ønsker å åpne konto hos Noon Invest AS kan vi hjelpe deg med å stenge kontoen i Saxo Bank. Ta kontakt med en av oss så hjelper vi deg gjerne.
Hva er minimumsbeløpet for å investere i Noon Invest AS?


Hos Noon Invest AS må man minst investere NOK 100 000,-.
Kan jeg åpne en konto hos Noon Invest AS selv om jeg ikke er norsk statsborger?


Hvis du er utenlandsk statsborger og har fast bosted i Norge (med norsk personnummer) kan du bruke vår vanlige investeringsplattform. Hvis ikke må dette undersøkes individuelt, vennligst ta kontakt med Noon Invest på +47 406 95 100.
Hvorfor trenger kundene deres en risikoprofil?


For å finne riktig risikotoleranse og evne, slik at våre kunder kan sove godt om natten.

Dette er også et lovkrav.
Hvordan beregner dere kundenes risikoprofil?


Vi har laget en algoritme som vurderer summen av svarene du gir oss rundt risikotoleranse og investeringsmålsetning.
Hvordan behandler dere mine personlige opplysninger?


Vi behandler dine personopplysninger i henhold til norsk lovgivning. Dette kan du lese mer om dette i Forretningsvilkårene våre.
Kan jeg endre investeringsplanen som er blitt anbefalt til meg?


Ja, du kan endre din investeringsplan. Skulle planene eller forutsetningene endres, så er det bare å ta kontakt.
Kan jeg endre investeringsperioden min fra den jeg har oppgitt tidligere?


Investeringsperioden er ikke bunnet, og du kan når som helst endre denne ved å kontakte oss her.
Kan jeg opprette mer enn én konto?


Ja, du kan oprette mer enn en konto. Ta kontakt med oss her for mer info.
Hvor trygge er pengene mine?


Noon Invest AS er et datterselskap av Stavanger Asset Management AS, som er underlagt konsesjon fra Finanstilsynet. Våre samarbeidspartnere er også underlagt tilsyn i henholdsvis Norge, Sverige og Danmark. I tillegg benytter vi såkalte UCITS regulerte fond, hvor kundene gjennom sine andeler eier underliggende verdipapirer.
Kan jeg når som helst avslutte min konto i Noon Invest AS?


Ja, du kan ta kontakt med oss her for å avslutte kontoen din.
Hvor lang tid tar det før jeg får pengene mine tilbake?


Verdipapirene kan normalt omsettes samme dag, med oppgjør få dager senere. Dermed kan man forvente at man mottar pengene ca en uke fra salgsdato.
Kan jeg bli kunde igjen hos Noon Invest AS selv om jeg har avsluttet min konto hos dere?


Du er velkommen tilbake til Noon Invest AS. Du må da gå igjennom den samme onboarding prosedyren på nytt selv om du har gjort den tidligere.
Hvordan åpner jeg en aksjesparekonto i Noon Invest AS?


Ta kontakt med oss her, så kan alt ordnes enkelt med BankID.
Jeg er amerikansk statsborger eller skatter til USA, kan jeg fortsatt investere i Noon Invest?


Dessverre er tjenesten vår ikke tilgjengelig for amerikanske statsborgere.
Jeg er ikke statsborger i EU/EØS, kan jeg da benytte meg av løsningen til Noon Invest?


Dette må undersøkes individuelt og avhenger av landet du er statsborger i, vennligst ta kontakt med Noon Invest på +47 406 95 100.
Er indeksfond trygt? Hvor sikkert er det?


Indeksfondene vi benytter er like trygge som andre ordinære fond i Norge. I slike fond eier andelseierene de underliggende verdipapirene.

Annet

Jeg lurer på noe annet, hvem kontakter jeg da?


Har du andre spørsmål så er du velkommen til å ta kontakt med en av oss i Noon Invest AS. Finn våre kontaktdetaljer her.
Hva er forskjellen på en "megler" og en "forvalter"?


En megler tjener på kjøp og salg, en forvalter tjener (normalt) på forvaltningshonorar.

Kostnader

Hva koster det å investere med Noon Invest AS?


Vi tar et årlig forvaltningshonorar på 0,95%. I tillegg kommer underliggende kostnader i indeksfondene på ca 0,27%. Transaksjonskostnader starter på 0,035%.
Hva er forutsettningene for kalkulasjonene?


Historisk avkastning, nedjustert for å reflektere lavere renter og nedjusterte avkastningskrav.
Hvordan betaler jeg gebyrene i Noon Invest AS?


Gebyrer trekkes fortløpende, og forvatlningshonoraret blir trukket etterksuddsvis hvert kvartal.
Hvor mye må jeg skatte ved investering i indeksfond?


Du skatter på eventuelt utbytte du tar ut fra din investering. Dette kommer an på en rekke faktorer som er utenfor Noon Invest sin kontroll. Se mer informasjon på Skatteetaten sine nettsider.

Om indeksfond (ETF)

Hvorfor anbefaler Noon Invest AS å investere i indeksfond?


Indeksfond har statistisk bedre avkastning og langt lavere kostnader enn ”ordinære” aktivt forvaltede fond. I tråd med Forbrukerrådet sitt råd så mener vi også at det å benytte indeksfond er en smart måte å investere på.
Er indeksfond trygt? Hvor sikkert er det?


Indeksfondene vi benytter er like trygge som andre ordinære fond i Norge. I slike fond eier andelseierene de underliggende verdipapirene.
Hvorfor har ikke flere hørt om indeksfond før?


Indeksfond er ikke helt nytt, men få aktører har noe å tjene på å tilby dette produktet (i motsetning til eksisterende produkter med høyere kostnader). Det er derfor få banker som tar med dette produktet i sin rådgivning. Krass kritikk fra Forbrukerrådet kan forhåpentligvis endre dette.
Hvorfor spare i indeksfond istedenfor å plassere pengene mine i en vanlig sparekonto hos banken?


Indeksfond sørger for at dine midler vokser raskere enn ved vanlige bankinnskudd. Spesielt i en tid med historisk lave renter er det smart å plassere pengene på et sted med god avkastning.

HAR DU FORTSATT SPØRSMÅL?

Spør oss gjerne på chatten eller kontakt oss her også vil vi svare deg når vi kan.

Vi har også en blogg vi oppdaterer jevnlig. Les mer om investering, aksjer og andre nyheter her.