Vennligst fyll ut følgende personopplysninger

 
1.Har du skattemesig bosted i Norge?
2.Er du amerikansk statsborger , eller er skattepliktig til et annet land enn Norge ?
Legg til fil
arrow&v
4.Hva er formålet med engasjementet ?Flere Alternativer kan krysses av
5. Hvor kommer pengene og/eller verdipapirene fra? Flere Alternativer kan krysses av.
arrow&v
arrow&v
arrow&v
9.Eier du pengene / beholdningen som overføres og vil du administrere dem selv i fremtiden ?
arrow&v
11.Innehar du, eller har du tidligere hatt, en høytstående politisk stilling* eller verv,eller er du familiemedlem eller kjent medarbeider av en slik person?
arrow&v

 Definisjoner:
*Høytstående politisk stilling:
Med høytstående politisk stilling mener vi en fysisk person som har eller har hatt en viktig offentlig funksjon i stat eller har sittet i ledelsen i en internasjonal organisasjon.

Med en viktig offentlig funksjon mener vi:
1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister,
2. medlem av nasjonalforsamling,
3. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes,
4. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,
5. ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang,
6. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak.
 


Familiemedlem (til person i høytstående politisk stilling):
Med familiemedlem mener vi ektefelle, partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle, barn eller barns ektefelle/partner, eller foreldre.
Kjent medarbeider (til person i høytstående politisk stilling):
Med kjent medarbeider mener vi fysisk person som har eller har hatt nær forretningsforbindelse med noen i en høytstående politisk stilling, ved for eksempel å være reell rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse i fellesskap med en slik person.

Legg til fil