HVA ER ET INDEKSFOND?

HVA ER ET INDEKSFOND?

NOON INVEST ER EN SMART LØSNING
SOM BENYTTER INDEKSFOND TIL EN LAVERE KOSTNAD,

OG SOM KAN GI DEG BEDRE AVKASTNING.

Et indeksfond er en type fond som følger markedet til enhver tid. Indeksfond kan følge en aksjeindeks (som for eksempel Oslo Børsen sin hovedindeks OSEBX), en aktivaklasse (for eksempel statsobligasjoner), et markedssegment (som obligasjoner som forfaller på færre enn 5 år), en region eller en sektor.

Dersom du for eksempel har et indeksfond som følger Oslo Børs vil pengene du plasserer i fondet følge utviklingen til hovedindeksen.

Indeksfond er referert til som “passive” investeringer, ved at de forsøker å følge resultatene av en indeks, i motsetning til “aktive” midler som prøver å slå indeksen. Indeksfond kan handles på anerkjente børser, som for eksempel London Stock Exchange.

De er også kjent som “open-ended” investeringer/ fond i motsetning til “closed-ended”. Dette betyr at når det investeres i fondet, opprettes nye aksjer (enheter). Når penger trekkes tilbake, innløses enheter.

“MENS BANKENE TAR GODT BETALT FOR FOND SOM IKKE SLÅR INDEKS, SÅ SER JEG IKKE HVORFOR DU IKKE SKAL SITTE I ET BILLIGERE FOND SOM FØLGER INDEKSEN SOM GIR BEDRE AVKASTNING ENN DE ALLER FLESTE FOND.”

TOBIAS AARDAL
KUNDEANSVARLIG

Et indeksfond som følger utviklingen til et marked som Oslo Børs (OBX) kan koste så lite som 0,1% per år, sammenlignet med en typisk kostnad på mellom 1,5 og 2 prosent for et aktivt forvaltet fond.  

 

​Indeksfond, som for eksempel OBX, følger utviklingen i hovedindeksen og står i kontrast til aktivt forvaltede fond, der meglere forsøker å slå markedet gjennom strategiske salg og kjøp. ​

 

​Å kjøpe et indeksfond som følger for eksempel S&P500, kan sammenlignes med å kjøpe en liten del, i passende mengde, av hver av indeksens 500 selskaper – alt til en mye lavere kostnad enn det som ville være mulig for en person, gitt provisjonene som ble belastet for hver handel.

 

På samme måte vil et typisk indeksfond for næringseiendom inneholde mer enn 200 individuelle obligasjoner, slik at standard risikoen er svært diversifisert.

DE VIKTIGSTE FORDELENE

GJENNOMSIKTIGHET

LAV PRIS

DAGLIG HANDEL

FORDELENE VED Å INVESTERE I BØRSHANDLEDE INDEKSFOND ER AT KOSTNADENE ER LAVE, INVESTERINGEN ER TRANSPARENT OG DET HAR OGSÅ VIST SEG Å VÆRE VANSKELIG Å SLÅ MARKEDS-UTVIKLINGEN OVER TID.

​I motsetning til en investeringsfond, som handler på et gitt prispunkt i løpet av dagen, kan børshandlende indeksfond omsettes så lenge børsen er åpen. Dette er en fleksibel måte å investere på.​

Lag din egen investeringsplan med indeksfond helt uforpliktende her.

FØLG GJERNE MED PÅ BLOGGEN VÅR, DER VI PUBLISERER NYTTIG INFORMASJON, KORTE VIDEOER OG OPPDATERINGER OM INDEKSFOND OG LIGNENDE.

VIKTIG INFORMASJON

OM OSS

NOON INVEST AS ble startet og er drevet av Stavanger Asset Management AS.

Stavanger Asset Management AS er underlagt tilsyn av Finanstilsynet og er ansvarlig for drift og investeringsaktivitet. Løsningen vår er utviklet i samarbeid med  Saxo Bank og Nordnet

KONTAKT OSS

NOON INVEST AS

Nordbøgata 10

4006 Stavanger

+47 406 95 100

mail@noon-invest.no

©2019 BY NOON INVEST AS