top of page

INVESTER I EN BEDRE VERDEN

FÅ DEN SAMME SMARTE PORTEFØLJEN FRA NOON INVEST MED FILTRERING FOR BÆREKRAFTIGE OG ANSVARLIGE INVESTERINGER.

Hvordan
ahmed-bibi-23-AuTR49qU-unsplash.jpg

FOLKEBEVEGELSE
OG GRØNN BØLGE

BAKGRUNNEN FOR DEN STERKE TRENDEN VI HAR SETT I BÆREKRAFTIGE INVESTERINGER ER FUNDAMENTALE HOLDNINGSENDRINGER I DET GLOBALE SAMFUNNET.

Vi har fått på plass viktige internasjonale avtaler som Paris- avtalen, FNs bærekraftmål, befolkningsopprør og protester som barnas skolestreik for miljøet. Vi har i tillegg sett sterk fremgang for miljørorienterte politiske bevegelser, Fremgangsrike forretningsområder innen det miljøvennlige skiftet som sol-, vind- og vannkraft, elektrifisering av transportmidler, plantebasert innovasjon innen matsektoren osv.

ESG

MENS ETISKE RETNINGSLINJER OG ANSVARLIGE INVESTERINGER HAR FÅTT MANGE NAVN, SOM BRUKES OM HVERANDRE, HAR INVESTERINGSVERDENEN GÅTT I RETNING AV EN METODE SOM ER BLITT FORKORTET TIL ”ESG”. 
ESG STÅR FOR «ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE» OG HAR MED MILJØMESSIG, SOSIAL- OG VIRKSOMHETSETISK BÆREKRAFT Å GJØRE. DETTE PRINSIPPET FOR KATEGORISERING AV INVESTERINGER KAN VI SAMMENFATTET OPPSUMMERE TIL BEGREPET ANSVARLIGE INVESTERING.

 

 

DU KAN LESE MER OM ESG HER:

 MED ØKENDE FOKUS FRA INVESTOR-VERDENEN, HAR OGSÅ SELSKAPENE BEGYNT Å RETTE SEG ETTER HVA SOM ER ESG KORREKT.  AT KUNDENE BRYR SEG VISER IGJEN I FORBRUKSMØNSTERET, MEDARBEIDERE BRYR SEG OG INVESTORENE KREVER DET.

I NOON INVEST HAR VI TATT UTGANGSPUNKT I PORTEFØLJESAMMENSETNINGEN SOM DINE PREFERANSER SKULLE TILSI. VI KARTLEGGER DERETTER INVESTERINGSUNIVERSET OG SILER UT DE FONDENE SOM HAR GJENNOMGÅTT OG BESTÅTT EN ESG TESTING. VI VIL DERETTER FØLGE MED PORTEFØLJEN OG TA DE NØDVENDIGE GREP ETTERSOM DETTE MARKEDET UTVIKLER SEG VIDERE.

bottom of page