Er det duket for et julerally?

Oppdatert: 28. apr. 2021

2019 har vært et usedvanlig godt år. Ikke bare har globale aksjemarkeder gitt +/- 20% avkastning, men vi har også hatt et eksepsjonelt godt år for rentebærende verdipapirer. Hva skal vi tro når vi nå går inn i 2020?