top of page

Er julerallyet begynt?

Etter et litt vanskelig børsår, så har de siste to månedene vist tegn til bedring. Børsene var på det verste ned ca 30%, men nå er de ned «bare» 17%. Verst har det vært på rentesiden med korreksjon på +/- 20% på globale trygge renter, noe som for investor skulle være den tryggeste delen av porteføljen. I Noon har vi heldigvis gjort det vesentlig bedre.


Inflasjonen i USA ser ut til å ha snudd. Sentralbanken hinter til at vi snart er på et «restrictive» nivå for renter, noe som skulle kunne tolkes som at rentetoppen snart er nådd. Det gjenstår å se hva effektene er på arbeidsmarkedet, selskapsinntjeningen og økonomien generelt, men det er grunn til å kunne håpe at vi kan unngå en stygg resesjon.


Det viktigste for investor er å ha is i magen, være forberedt på at markedet kommer til å svinge, men at det allikevel statistisk er mer lønnsomt å være investert over tid. Det å skulle time et salg for deretter å time når en skulle kjøpe seg inn igjen, har vist seg å være en særdeles vanskelig øvelse. Å være investert i finansielle markeder er lønnsomt over tid, vel og merke om en investerer fornuftig, men en skal kunne tåle verdisvingninger.


Med det så vil vi takke for tilliten i året som gikk, og ønske alle vår venner og samarbeidspartnere en riktig god jul og ønsker om et godt og profitabelt 2023.
Comments


Markedskorreksjon top

I kommentarfeltet over kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Noons meninger. Noon gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Ditt fulle navn vil bli publisert sammen med din kommentar.

 

Vil du vite mer om hvordan Noon behandler personopplysningene dine, klikk her: https://www.noon-invest.no/gdpr

bottom of page