Historiske tiltakspakker


USA godkjente nettop en tiltakspakke i størrelsesorden 2 X Oljefondet for å redde amerikansk økonomi fra ruiner i kjølvannet av korona-tiltakene. De fleste land har gjort tilsvarende. Når begynner det å virke.....?

Se vår kommentar.