Hvordan skal vi forholde oss til markedsuro?

Mens nyhetsbildet virker å strømme over av urolige nyheter som krig i Ukraina, droner i Nordsjøen, økt inflasjon, osv, så har finansmarkedene reagert med kursfall over lengre tid. Avisene er i tillegg flinke til å finne frem til pessimistiske intervjuobjekter i slike tider. I sum fører dette til at mange blir nervøse for sparepengene sine, og lurer på hva en burde gjøre.

Vår jobb er å forvalte dine sparepenger i henhold til den risikoprofilen som passer deg. Innenfor dette mandatet vil vi gjøre vårt beste for å tilpasse porteføljen til det investeringsklimaet som vi til enhver tid har. Vi er allikevel opptatt av at du skal være best mulig informert, og ikke minst ha mulighet til å stille oss de spørsmålene som du eventuelt måtte ha.

Husk på at fondssparing vil innebære svingninger i verdi, men forventes å gi en bedre avkastning enn bankkonto over tid. Forsøk på timing av markedet er noe som sjelden lykkes.

Vi gjør et webinar hvor vi går igjennom markedet og porteføljen slik vi ser det, og ikke minst hvilke tanker vi har for fremtiden og hvordan en skal forholde seg til sparing og investering.