top of page

Hvorfor kvinner er bedre investorer

Lene Drange fra Luksusfellen forteller at kvinner får bedre avkastning i både dårlige og gode markeder, sammenlignet med menn. Kvinner setter seg mer inn i det før de begynner å investere.


 

Selv om kvinner er blant minoriteten når det kommer til investeringer, så viser tall at kvinner generelt er bedre investorer enn menn. Fidelity foretok en undersøkelse i 2017 av mer enn 8 millioner investeringskontoer, hvor de fant ut at kvinner utkonkurrerte menn med rundt 0,4% p.a. Warwick Business School utførte en annen undersøkelse som viser et enda større gap mellom kvinnelige og mannlige investorer. Undersøkelsen viser at kvinner slo menn med et gjennomsnitt på 1,8% over en treårs periode.


Hvorfor er kvinner bedre investorer?


Det er nok ingen fasitsvar på hvorfor kvinner i gjennomsnitt oppnår bedre avkastning enn menn. Økonom Lene Drange forklarer av kvinner ofte viser trekk som forsiktighet, noe som igjen kan gjenspeiles i forskjellen mellom menn og kvinner. Den verdenskjente investoren, Warren Buffet ytrer titt og stadig viktigheten med et langsiktig perspektiv når det kommer til investeringer. Han poengterer også at en ikke bør selge med en gang uro oppstår, men heller sitte å vente til forholdene forbedrer seg. Warvick Business School fant funn som viser at kvinner kun trader sine investeringer 9 ganger p.a., sammenlignet med menn som trader 13 ganger p.a. Lederen av denne undersøkelsen, Neil Stewart, mener undersøkelsen viser at kvinner har en tendens til å investere i langsiktige mål i motsetning til å investere bare for spenning. Stewart mener at dette er grunnen til at kvinner oppnår bedre resultater.


Kilder:


- https://sumo.tv2.no/nyheter/nyhetene/nyhetene-20-00-2019-episode-47-1421596.html?showPlayer=true (minutt: 09:00-12:00)


-Reuters “Why women are better investors – study” published 07/06/17 https://www.reuters.com/article/us-money-investing-women/why-women-are-better-investors-study-idUSKBN18Y2D7


- Warwick Business School “Are women better investors than men” – published 28 June 2018 https://www.wbs.ac.uk/news/are-women-better-investors-than-men/- Skrevet av Veronica Nesvik, Kundeansvarlig i Noon InvestComments


Markedskorreksjon top

I kommentarfeltet over kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Noons meninger. Noon gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Ditt fulle navn vil bli publisert sammen med din kommentar.

 

Vil du vite mer om hvordan Noon behandler personopplysningene dine, klikk her: https://www.noon-invest.no/gdpr

bottom of page