top of page

Innskytere reddes i bank kollaps


Den store nyheten som preger finansmarkedene om dagen er konkursen til Silicon Valley Bank (SVB) i USA. Kort fortalt er det slik at regnskapsregler tillater at Obligasjoner som anses å skulle eies til forfall ikke behøver å regnskapsføres til markedspris. Det betyr at når rentene stiger, og kursen på obligasjonene faller, så vil ikke dette vises i regnskapet til banken, før banken eventuelt må selge disse obligasjonene. Da likviditetssituasjonen til SVB gjorde at de måtte selge noen av disse obligasjonene, med tap, så ble det plutselig synlig at om de måtte selge hele beholdningen av obligasjoner, så var tapene så store at banken i realiteten var konkurs.


Denne saken har de siste par dagene vekket til live minner om hva som skjedde da Lehman Brothers ble slått konkurs i 2008. Finansmarkedet søker nå iherdig etter å finne ut om det er andre banker som står i fare for å lide samme skjebne som SVB, og dette medfører stor usikkerhet i det korte bildet. Og usikkerhet fører ofte til fall i aksjekurser.


Nå skal ikke vi foregripe begivenhetenes gang, og avfeie muligheten for at tilsvarende hendelse kan ramme andre banker, men må påpeke at det er mange forskjeller mellom denne situasjonen og det vi så i 2008.


For det første så er de aller fleste bankene mye bedre kapitalisert nå enn i 2008. Før finanskrisen var det slik at bankene både var tillat å operere med veldig lite egenkapital, men også at lange utlån kunne være finansiert av kort (usikre) innskudd. Nå er ikke bankene uten risiko selv i dag, men det er viktig å påpeke at bankene siden den gang har blitt pålagt både bedre risikostyring av utlån/innskudd, men også krav til vesentlig mer egenkapital. Det betyr i prinsippet at bankene tåler mer tap i porteføljen.


I tillegg til ovenfornevnte så må det sies at SVB var en nisje-bank, med mye utlån til oppstartsselskaper. Disse selskapene har typisk liten inntjening i dag, men sannsynlig inntjening frem i tid. I tillegg hadde SVB mye av balansen sin i obligasjoner med lang løpetid. Disse obligasjonene bærer høyere risiko og faller mer når renten stiger. Risikoen i SVB som bank må derfor anses å ha vært betydelig høyere enn de fleste andre banker.


I tillegg ser vi i dag at myndighetene garanterer for innskyterne i SVB, noe som skulle reduserer risikoen for at folk trekker pengene sine ut av bank-systemet. Det at myndigheten denne gangen er såpass raskt på banen, og tar bort det som anses som den største risikoen (at alle innskytere tar ut pengene sine), burde redusere smitterisikoen betydelig.


Det er som vanlig alltid vanskelig å forutse det endelige utfallet av hendelser som dette, og ofte blåser det over like raskt som det startet. Det viktigste synes vi er å være godt diversifisert.


Comments


Markedskorreksjon top

I kommentarfeltet over kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Noons meninger. Noon gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Ditt fulle navn vil bli publisert sammen med din kommentar.

 

Vil du vite mer om hvordan Noon behandler personopplysningene dine, klikk her: https://www.noon-invest.no/gdpr

bottom of page