top of page

Korona krise oppdatering


Forrige uke var en de verste ukene vi har sett på børsen i nyere tid. Daglige svingninger kom opp i 7-12% størrelsesorden, noe en skal veldig mange år tilbake for å finne maken til. Nå er det slik at aksjemarkedet ved gjentatte anledninger i historien har hatt store svingninger, men i forrige uke så vi også historisk store svingninger i andre markeder som olje, valuta, kreditt-påslag og renter. Husk også på at vi i tillegg fikk en oljepriskrig på toppen av det hele.Når det et er sagt så vil vi nevne at vi så langt er veldig fornøyd med at våre porteføljer har stått seg bra gjennom dette så langt. I tillegg til at valuta spiller på lag med globale porteføljer, så har vi i forkant av dette gjort noen grep som har dempet fallet en god del.


Det er ingen tvil om at hele denne pandemien har fått et omfang og en alvorlighetsgrad som var vanskelig å forutse for kun få dager siden. Per i dag er det fremdeles ingen som kan si om dagens tiltak virker, om de virker slik vi håper, eller om dette kan bli lengre, dypere og verre. Således er det svært vanskelig å si noe fornuftig om timing og når aksjemarkedet finner bunnen. Vi kan jo være der allerede for alt vi vet.


Det jeg selv mener i all beskjedenhet å ha lært i løpet av min karriere er:


  • Jeg klarer ikke å time topper og bunner i aksjemarkedet.

  • Porteføljen til den enkelte bør være av en slik karakter at en skal kunne tåle de markedssvingningene som kommer. Nå vil det aldri være noen garanti for at svingningene for en gitt portefølje holder seg innenfor gitte parametere. Men basert på historiske tall så burde de forskjellige porteføljene under normale forhold bevege seg innenfor parameterne antydet på nettsiden vår.

  • Ved å spre investeringene globalt, og i tillegg på flere typer fond, så mener vi at vi har redusert all annen risiko enn markedsrisiko så langt det er mulig.

  • Det betyr at vi står igjen med markedsrisiko. Den kan vi ikke fjerne, MEN den skal forhåpentligvis være håndterbar basert på den porteføljen som er valgt.

  • Selv om det er vanskelig å se det utifra avisoverskriftene når det står på som verst, så har verden en tendens til å klare av selv de verste kriser, noe som igjen fører til at markedet kommer tilbake.

  • Verden vil bestå, selskaper vil bestå, og selskaper vil fortsette å generere inntekt og verdiskapning. Noen ganger tar det bare noe tid før det igjen reflekteres i aksjekurser.


Mens vi i finanskrisen oppdaget noe som kaltes motpartsrisiko, så tenkte jeg å poengtere hva som gjelder for investeringene gjennom Noon Invest:


  • Våre kunder har ikke risiko på oss, da alle midler er håndtert av vår depot bank.

  • Våre kunder har ikke risiko på vår depot bank, da midlene står plassert i fond, og kan ikke røres av banken.

  • Våre kunder har ikke risiko på Fondsforvalter da fondene vi plukker eier det underliggende. Dvs at du til syvende og sist eier det underliggende, og fondsselskapet kan ikke røre dine midler selv om fondsselskapet skulle havne i trøbbel.


Investeringsfilosofien til Noon Invest er å redusere all den risiko vi kan, uten at det går ut over den langsiktige avkastningen. Det betyr i praksis at vi ved porteføljekonstruksjon, fondsutvelgelse, valg av depot bank, osv, søker å minimere alle elementer av risiko som ikke generer avkastning. Det vi da til slutt står igjen med er det vi kaller for markedsrisiko.


I henhold til Warren Buffet (kjent som verdens beste investor) så kan det ofte være en god øvelse å sammenligne investeringsporteføljen med en gård eller med eiendom. Den siste statistikken jeg så på eiendomspriser i Stavanger viste at boligmarkedet så langt har falt i overkant av 20% fra toppen. Er det mange i Stavanger som går rundt og er bekymret av den grunn? Er det mange som går rundt og lurer på om de skal selge huset for å komme seg ut av markedet? Jeg vet ikke om noen. Hvorfor? Sannsynligvis av 2 hovedgrunner: De fleste ser på boligen sin som en livslang investering. Det har derfor liten betydning hvordan boligprisene svinger fra år til år. Den andre grunnen er at de fleste ikke engang er klar over at verdien av boligen deres har falt med 20%. Hvorfor ikke? Fordi at boligen ikke er notert på noen børs. Det finnes ikke noe nyhetsprogram, nettside eller børskommentator som kaster nye priser på boligen i ansiktet ditt annenhvert sekund. Derfor er de fleste lykkelig uvitende om kortsiktige svingninger i boligprisen.


Så lenge vi eier fondsandeler, så eier vi små biter av selskaper rundt om i verden. Disse selskapene produserer, mat, drikke, klær, medisinsk utstyr, tog, strøm, osv, osv….. Det er verdiskapningen til disse selskapene som generer inntekt, og som igjen sørger for at vi som eiere får utbytte og avkastning. MEN, for å kunne få denne avkastningen, så må vi evne å være langsiktige samt tåle at kapitalmarkedene svinger.


Hvis vi til slutt skal se på noe av det positive, så er det bl.a. at det testes nå både nyutviklede vaksiner og andre medisiner som en håper skal kunne virke mot Korona. Sentralbanker og myndigheter over hele verden har igangsatt tiltak, støttepakker og nedsatte renter av en størrelsesorden vi aldri før i historien har sett maken til. Disse økonomiske tiltakene har ingen umiddelbar virkning på noe som har med pandemien å gjøre, men det er egnet til å «jump-starte» økonomisk aktivitet så snart helsevesenet begynner å få kontroll med sykdomsspredningen. Sist men ikke minst så har vi de siste dagene sett et noe mer nyansert aksjemarked. Mens vi så at absolutt alt falt de første og de verste dagene, så er det nå en god del selskaper som holder- eller stiger i kurs mens andre har fortsatt ned. Det skulle indikere at den verste panikken i markedet har lagt seg, og at smarte investorer igjen er villig til å kjøpe gode selskaper.For tanker, betraktninger eller spørsmål, så ønsker vi mer enn gjerne å høre fra deg. Vi kan nås på mail, chat eller telefon. I mellomtiden ønsker vi deg og dine en god helse, til lykke med en (midlertidig) ny hverdag, og ikke minst at investeringsstrategien din gir det ønskede resultat på andre siden.


Med vennlig hilsen

Even Krohn-Pettersen

Commentaires


Markedskorreksjon top

I kommentarfeltet over kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Noons meninger. Noon gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Ditt fulle navn vil bli publisert sammen med din kommentar.

 

Vil du vite mer om hvordan Noon behandler personopplysningene dine, klikk her: https://www.noon-invest.no/gdpr

bottom of page