top of page

Lystig stemning i finansmarkedet 📈

Ute skinner solen, og det er vårstemning de fleste steder i landet. Det har også vært forholdsvis god stemning på verdens børser så langt i år. Vi hadde ved månedsskifte en avkastning på aksjemodellen vår på over 10% hittil i år, noe som må ansees å være en meget god start på året for våre kunder.

 

GEVINSTSIKRING OG REBALANSERING

Ute i den store verden har man sett litt korreksjoner på børsene i april, men i norske kroner har vi blitt så og si uberørt. Oslo Børs, hvor vi har en god eksponering, var også en av de bedre markedene i april.

Ettersom vi hele veien forsøker å begrense risikoen, så er vi meget fornøyd med denne avkastningen, når vi i tillegg har lavere risiko sammenlignet med indeks.

Vi har rebalansert porteføljene, noe som i praksis betyr at man selger det som har blitt dyrere og kjøper det som har blitt billigere. Som Oljefondet har konkludert med i sin forskning, så gir rebalansering en vesentlig bedre avkastning målt mot risiko over tid.

 

GODT BETALT FOR KORTE RENTER

Vi har enn så lenge holdt på vårt rentesyn, som har vært veldig riktig så langt. Men vi ser på muligheten for å endre sammensetningen noe når rentene etterhvert kan bli satt ned. Samtidig er det fortsatt fare for resesjon, og den kommer nok til slutt. Den er tross alt den mest forventede resesjonen noen gang. Renteoppgangen vil til slutt tvinge økonomien «nedover» og spørsmålet er, som vi har sagt flere ganger, om det blir en hard eller myk landing. Sentralbankene følger med på tallene og er klare for å sette ned rentene igjen ved behov. De siste arbeidsmarkedstallene fra USA peker i den retning. Rentene begynner med andre ord sakte men sikkert å få effekt. Da kan man igjen vurdere å sette renten ned, men målet om 2% inflasjon er fortsatt ikke helt innen rekkevidde. Og med korte renter som holder seg forholdsvis høye, så får vi godt betalt i våre porteføljer uten risikoen med lang rentebinding.

 

MODERAT PRISING I DE BREDE MARKEDENE

Det er fortsatt mye likviditet i markedene, og aksjeprisingen utover «The Magnificent 7» (tech-gigantene red.anm.) er ikke for høy. Det er valgår i USA, som normalt er positivt for markedene, og krig og elendighet andre steder har ikke sett ut til å påvirke markedene i nevneverdig grad.  Økonomiene ser også ut til å fungere ganske så bra de fleste steder, på tross av en ganske krapp renteoppgang.

Kombinerer man dette med en veldiversifisert og robust portefølje, så kan vi ikke annet enn å fortsatt være positive. Korreksjoner er en naturlig del av aksjemarkedet, så det uroer oss ikke. Korreksjoner er tross alt gode kjøpsmuligheter. Som vi har sagt før, vi ser muligheter der andre ser utfordringer. Vi mener derfor vi er godt posisjonert til å ta del i den videre veksten, samtidig som vi skal tåle svingningene som kommer.

 

Og med det ønsker vi dere en fortsatt flott vår og riktig fin 17 mai!

 

Få med deg mer utfyllende kommentar, se opptak av vårt webinar eller hør det i vår podcast Sparegrisen:

Comments


Markedskorreksjon top

I kommentarfeltet over kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Noons meninger. Noon gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Ditt fulle navn vil bli publisert sammen med din kommentar.

 

Vil du vite mer om hvordan Noon behandler personopplysningene dine, klikk her: https://www.noon-invest.no/gdpr

bottom of page