top of page

Markedskorreksjon
Det nye året starter med at markedet har gått inn i en korreksjon.

De toneangivende børsindeksene er i skrivende stund ned bortimot 10% siden årsskiftet. Det skjer etter at markedene har steget bortimot uavbrutt siden mars 2020 og korona utbruddet.


Det som fremholdes som de viktigste årsakene til at markedet nå faller er den tilspissede situasjonen rundt Ukraina og dertil fare for krig, kombinert med at inflasjonen har steget og de viktigste sentralbankene trekker tilbake sin stimulative pengepolitikk.


Den amerikanske børsen er som nevnt ned bortimot 10%, og har falt til nivået vi var på rundt juni i fjor. På global basis er da aksjemarkedet ned ca 7% så langt i år, mye grunnet at Asia og Norge har holdt seg noe bedre så langt. Asiatiske børser har falt i bortimot ett år, mens den norske børsen er sannsynligvis hjulpet av både høyere oljepris og solid økonomi.


De største utslagene ser vi rundt sektorer som hadde påbegynt korreksjon i god tid før resten av markedet nå følger etter. Aksjer som vi tidligere har omtalt som boble-lignende, som «disruptiv» teknologi og «grønne» aksjer, har korrigert +/- 50% fra toppen. Andre risiko-investeringer som for eksempel kryptovaluta har korrigert minst like mye.


Det er ofte slik at når markedet har steget lenge og siste markedsnedtur begynner å bli et fjernt minne, så er det mange investorer som mister litt av perspektivet på hva som er høy og lav risiko. Eller rettere sagt, høyere risiko blir først og fremt forbundet med hvor raskt det kan stige. Det er først når markedet korrigerer eller justerer at det blir tydeligere hva konsekvensene er av å ta høyere risiko. Mens teknologi indeksene har falt 15% siden nyttår, så har verdi-orienterte indekser ikke falt mer enn 0-2 prosent.


Det som etter vårt skjønn er viktig å fokusere på når korreksjoner inntreffer er;

  • Vi vet ingenting om hvor lenge korreksjonen vil vare

  • Vi vet ingenting om hvor langt markedet kan falle

  • MEN, med utgangspunkt i historien, så pleier korreksjoner å være i størrelsesorden 5-50%. Børsene bunnet igår på ca -10%. Mao, vi vet hvilken rabatt vi har, og det er det eneste vi kan forholde oss til.

  • Om en ønsker å vente til "usikkerheten" er over, så har sannsynligvis børsen allerede steget til der den var før korreksjonen.

  • Det er veldig menneskelig å ville forsøke å time markedet, men denne øvelsen har historisk vist seg å være særdeles vanskelig. En skal ikke bare treffe tidspunktet for salg, men også tidspunktet for påfølgende kjøp. Det å treffe på begge disse beslutningene har vist seg for de fleste å handle mer om flaks enn dyktighet. Vi synes således ikke det er noen god ide å basere forvaltningsresultatet på flaks/uflaks.

Vedlagt er link til innslag på NRK kveldsnytt om markedskorreksjonen vi har sett de siste dagene. Vi vil selv gå nøyere gjennom temaet på vårt neste webinar den 10nde februar.


Meld deg på her.

Mvh

Even Krohn-Pettersen

Kommentarer


Markedskorreksjon top

I kommentarfeltet over kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Noons meninger. Noon gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Ditt fulle navn vil bli publisert sammen med din kommentar.

 

Vil du vite mer om hvordan Noon behandler personopplysningene dine, klikk her: https://www.noon-invest.no/gdpr

bottom of page