Markedsoppdatering

Mens vi er kommet 1/3del inn i det nye året, så har vi vært vitne til stigende renter, negativ avkastning på rentefond, men desto mer positive aksjemarked. Vi går igjennom hovedpunktene for vårt markedssyn i vår video-oppdatering.