Søk

Renter og avkastning

I tillegg til en markedsoppdatering så tar Jon Nerseth og Natalie Lyse os gjennom noen tanker og prinsipper for renter og renteinstrumenter. Se vår webinar!