top of page

Vennligst fyll ut informasjonen for registrering av investeringsmandat

1.Har du skattemessig bosted i Norge?
Legg til fil
2.Er du skattepliktig utenfor Norge?
Legg til fil
3. Er du amerikansk statsborger?
Legg til fil
Legg til fil
Legg til fil
5. Innehar du, eller har du tidligere hatt, en høytstående politisk stilling* eller verv, eller er du familiemedlem eller kjent medarbeider av en slik person?
Legg til fil
6. Hva er formålet med engasjementet? Flere alternativer kan krysses av.
7. Hvor kommer pengene og/eller verdipapirene fra? Flere alternativer kan krysses av.
Legg til fil
Legg til fil
Legg til fil
Legg til fil
Legg til fil
Legg til fil
Legg til fil
12. Eier du pengene/beholdningen som overføres og vil du administrere dem selv i fremtiden?

Er pengene skattemessig dine (står på konto i ditt navn) eller opptrer du på vegne av en annen person? Er det du som skal bestemme hvordan pengene skal forvaltes den nærmeste tiden? Dersom beløpet er tiltenkt som gave til barn i fremtiden vil pengene frem til evt gavetidspunkt være skattemessig dine, og du besvarer med ja på dette spørsmålet. Opptrer du på vegne av annen person (vedkommedes penger står på konto i ditt navn), og denne personen bestemmer hvordan pengene skal forvaltes besvarer du spørsmålet med nei.

Legg til fil
Legg til fil

 Definisjoner:

* Obligatorisk felt
* *Politisk Eksponert Person: (PEP)

Med politisk eksponert person mener vi en fysisk person som har eller har hatt en viktig offentlig funksjon i stat eller har sittet i ledelsen i en internasjonal organisasjon.

Med en viktig offentlig funksjon mener vi:
1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister,
2. medlem av nasjonalforsamling,
3. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes,
4. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,
5. ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang,
6. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak.


Familiemedlem (til person i høytstående politisk stilling):
Med familiemedlem mener vi ektefelle, partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle, barn eller barns ektefelle/partner, eller foreldre.
Kjent medarbeider (til person i høytstående politisk stilling):
Med kjent medarbeider mener vi fysisk person som har eller har hatt nær forretningsforbindelse med noen i en høytstående politisk stilling, ved for eksempel å være reell rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse i fellesskap med en slik person.

bottom of page