top of page

Vennligst fyll ut informasjonen for registrering av investeringsmandat

1.Har du skattemessig bosted i Norge?
Legg til fil
2.Er du skattepliktig utenfor Norge?
Legg til fil
3.Er du amerikansk statsborger ?
Legg til fil
Legg til fil
arrow&v
Legg til fil
5.Innehar du, eller har du tidligere hatt, en høytstående politisk stilling* eller verv,eller er du familiemedlem eller kjent medarbeider av en slik person?
Legg til fil
6.Hva er formålet med engasjementet? Flere Alternativer kan krysses av
7. Hvor kommer pengene og/eller verdipapirene fra? Flere Alternativer kan krysses av.
Legg til fil
arrow&v
arrow&v
Legg til fil
Legg til fil
arrow&v
Legg til fil
arrow&v
Legg til fil
Legg til fil
12.Eier du pengene / beholdningen som overføres og vil du administrere dem selv i fremtiden ?
arrow&v
Legg til fil
Legg til fil

 Definisjoner:

* Obligatorisk felt
* *Politisk Eksponert Person: (PEP)

Med politisk eksponert person mener vi en fysisk person som har eller har hatt en viktig offentlig funksjon i stat eller har sittet i ledelsen i en internasjonal organisasjon.

Med en viktig offentlig funksjon mener vi:
1. statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister,
2. medlem av nasjonalforsamling,
3. medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutninger som bare unntaksvis kan ankes,
4. medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank,
5. ambassadør, chargé d’affaires eller militær offiser av høyere rang,
6. medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i et statseid foretak.


Familiemedlem (til person i høytstående politisk stilling):
Med familiemedlem mener vi ektefelle, partner som etter nasjonal lovgivning sidestilles med ektefelle, barn eller barns ektefelle/partner, eller foreldre.
Kjent medarbeider (til person i høytstående politisk stilling):
Med kjent medarbeider mener vi fysisk person som har eller har hatt nær forretningsforbindelse med noen i en høytstående politisk stilling, ved for eksempel å være reell rettighetshaver i juridisk person eller formuesmasse i fellesskap med en slik person.

bottom of page