top of page

Kampanjevilkår

 Vilkår og betingelser for tilbudet «Verv en venn».

 1. I henhold til vilkårene som er angitt nedenfor, så vil «Verv en venn»-tilbudet gi en live Noon Invest-konto innehavere NOK 250,- for hver nyvervet kunde.

 2. Beløpet blir betalt inn på forvaltningskontoen til henvisende kunde etter at vervet kunde har hatt en live og fundet forvaltningskonto i minimum 6 måneder.

 3. Vervet kunde må ha en gjennomsnittlig minimumsbalanse på NOK 100.000,- eller mer, i løpet av de 6 første månedene.

 4. «Verv en venn»-tilbudet skal ikke danne grunnlaget for eventuelle beslutninger som tas i forhold til potensial kontoaktivitet.

 5. For å kvalifisere for «Verv en venn» tilbudet så gjelder følgende vilkår;

  1. du må ha en aktiv og kapitalisert Noon Invest-konto;

  2. vennen din må ikke ha noen eksisterende konto hos Noon Invest;

  3. du må ha et eksisterende personlig (ikke forretnings-) forhold til personen du ønsker å henvise, og de må være kvalifisert til å åpne en konto hos Noon Invest

  4. ved å oppgi vennens kontaktinformasjon bekrefter du at vennen din samtykker i å motta slike e-post og/eller tekstmelding; og

  5. vennen din må søke om en konto ved å oppgi den unike referanskoden i e-posten eller teksten du mottar. Søknader som ikke gjøres med den unike referansekoden i e-posten vil ikke være kvalifisert for tilbudet; og

  6. vennen din må sette inn innskudd innen de første 30 dagene etter bekreftelse på å åpne en live-konto for at du skal være kvalifisert for vervepremien

  7. vennen din må holde Noon Invest-kontoen sin åpen i minst seks måneder, med et minimum av NOK 100.000,-

  8. Du kan bare referere til hver venn én gang. Vervepremien er kun tilgjengelig på den første kontoen åpnet av hver venn.

 6. Tilbudet inkluderer overføring av eksisterende IPS-er til Noon Invest.

 7. Noon Invest forbeholder seg retten til å avslå å åpne en konto etter eget skjønn og uten å måtte oppgi noen grunn for å gjøre det.

 8. Hvis betingelsene i avsnitt 5 ovenfor er oppfylt, ubetales NOK 250,- til ververs forvaltningskonto påfølgende dato for trekk av forvaltningshonorar etter første hele 2 kvartal for nyvervet kunde.

 

Generelt

 1. Du vil ikke ha tillatelse til å ha en handelsfullmakt eller annen form for fullmakt til å kunne handle på vervet venns konto(er).

 2. Dette tilbudet må kun brukes til personlige og ikke-kommersielle formål. De personlige lenkene skal ikke publiseres eller distribueres offentlig. Noon Invest forbeholder seg retten til å nekte å betale vervepremie til deg og vennene dine der de mistenker (etter eget skjønn) manglende overholdelse av denne betingelsen.

 3. Denne vervepremien er underlagt, og betinget av, din og din venns overholdelse av disse vilkårene. I tillegg til alle andre rettigheter og rettsmidler tilgjengelig for Noon Invest, i tilfelle brudd eller mistanke om brudd på vilkårene i forhold til en konto, er Noon Invest berettiget til å anse en slik konto ikke kvalifisert for vervepremien.

 4. Dette tilbudet kan ikke kombineres eller brukes sammen med andre tilbud, rabatter eller kampanjer tilbudt av Noon Invest.

 5. Noon Invests ansatte, partnere og medlemmer av deres husholdninger er ikke kvalifisert til delta i dette tilbudet.

 6. Noon Invest forbeholder seg retten til å endre, trekke tilbake eller begrense dette tilbudet når som helst uten varsel.

 7. Disse vilkårene (inkludert ikke-kontraktuelle tvister eller krav) er underlagt norsk lov.

bottom of page