top of page

Fristen for flytting til Aksjesparekonto utvidesAksjesparekonto kom i 2017 og opprinnelig utløper fristen for skattefri flytting til en aksjesparekonto ved nyttår 2018. Nå har derimot stortinget vedtatt å forlenge fristen ut 2019. Det er noe vi i Noon Invest er veldig positive til, da tallene viser at en stor andel fortsatt ikke har flyttet andelene sine til en aksjesparekonto.

Hvorfor opprette aksjesparekonto?

Sparer du i enten aksjefond eller aksjer bør du ha en aksjesparekonto. Kontoen gir deg frihet til å bytte ut aksjer og fond uten å skatte for gevinsten.

Synes du at konseptet er litt vanskelig å forstå kan du tenke på aksjesparekonto som en sekk hvor du samler alle aksjefond og aksjer du har kjøpt. Så lenge du holder investeringene innenfor denne sekken kan du for eksempel selge andeler som har økt i verdi, uten å betale skatt for det. Denne utsatte skatten kan du bruke til å investere i nye aksjer og/eller aksjefond. Ta en titt på videoen under for en enkel og god


Ofte stilte spørsmål i forbindelse med aksjesparekonto (hentet fra vår samarbeidspartner, AksjeNorge):


Q: Kan alle aksjer og aksjefond plasseres i denne kontoen?

A: Alle børsnoterte aksjer hjemmehørende i EU/EØS kan plasseres i Aksjesparekontoen. Dette gjelder også aksjefond. Fondene må dessuten ha en aksjeandel på minimum 80%. Rentefond eller fond med en større renteandel faller ikke innenfor ordningen.

Aksjer som ikke er hjemmehørende i EU/EØS kan altså ikke plasseres i Aksjesparekontoen. Frontline er blant aksjene som ikke kan inngå i aksjesparekontoen, da de er registrert på Bermuda. Identifikasjonskoden (kalt ISIN) på aksjen kan gi en indikasjon på selskapets hjemland. Du kan finne denne under selskapsinformasjonen på børsens side, som for eksempel Frontline, hvor ISIN er BMG3682E1921. En norskregistrert aksje har ISIN som starter med bokstavene NO. (Obs: samme logikk gjelder ikke for rentepapirer, men de inngår heller ikke i Aksjesparekonto. Du må også dobbeltsjekke med din tilbyder om en aksje er innenfor/utenfor EØS).

Eier du unoterte aksjer, aksjer på OTC-listen eller på Merkur Market er de ikke regnet som børsnoterte og kan ikke inngå i Aksjesparekontoen.


 

Q: Stemmer det at jeg kan ta ut innskuddene mine fra aksjekontoen uten å betale skatt?

A: Ja, det stemmer. Det er kun gevinsten du må skatte av ved uttak fra kontoen.


 

Q: Hvem bør etablere en Aksjesparekonto?

A: Alle personlige skatteytere som investerer i aksjer og aksjefond, eller planlegger å investere i aksjer eller aksjefond, bør etablere en Aksjesparekonto.


 

Q: Hva er fordelen med å overføre mine eksisterende aksjer og aksjefond til den langsiktige aksjesparekontoen?

A: Dersom du velger å overføre dine aksjer og aksjefond til den langsiktige aksjesparekontoen i forbindelse med overgangsregelen, slipper du å betale skatt på gevinst. Dette er en fordel dersom du har høye latent gevinster. Du får dermed muligheten til å reinvestere din gevinst uten å bli beskattet før gevinsten tas ut av kontoen. Både gevinsten du allerede har opptjent og den gevinsten din portefølje gir deg i fremtiden. Etter at overgangsregelen utløper, vil du matte realisere gevinsten og skatte av denne før midlene flyttes til aksjesparekontoen. Tap bør ikke flyttes til aksjesparekonto.Comments


Markedskorreksjon top

I kommentarfeltet over kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Noons meninger. Noon gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Ditt fulle navn vil bli publisert sammen med din kommentar.

 

Vil du vite mer om hvordan Noon behandler personopplysningene dine, klikk her: https://www.noon-invest.no/gdpr

bottom of page