top of page

GOD SOMMER

Oppdatert: 13. jul. 2023


Selv om vi i skrivende stund står midt i «fellesferien» skal du være trygg på at noen fremdeles er på jobb og passer på sparepengene dine😎. Så for de som nå har tid og interesse, så vil jeg forsøke å gi en kortfattet oppsummering av året så langt.


Vi har gleden av å registrere at finansmarkedene har et sjeldent godt år så langt. Burde det i seg selv være grunn til bekymring? Nei. Ikke i seg selv. Vi skal huske 2022 var et usedvanlig dårlig år for finansmarkedene, så dette trenger ikke være noe annet enn en korrigering av fjoråret. Når det er sagt, så kommer dette på bakgrunn av at mange av usikkerhetsfaktorene fra i fjor har avtatt. Vi har fremdeles usikkerhetsmomenter å bekymre oss for, men slik skal det alltid være.


Mens det globale aksjemarkedet er opp 11,5% så langt i år, så er det norske markedet opp kun 1,5%. Dette henger nok igjen sammen med at Oslo Børs var til sammenligning bra i fjor, mye grunnet høye olje-, gass- og strømpriser. Disse prisene har korrigert igjen i år, og så har de toneangivende norske aksjene. Et annet moment som har preget nyhetene er valutakursen. Den norske kronen har svekket seg, egentlig helt siden 2013, men spesielt nå i år – til historiske nivåer. De lærde strides om hva som er grunnen til dette, men høyst sannsynlig skyldes det en kombinasjon av oljepris, renteforskjell og investorsentiment. Uansett årsak, så har svingningene vært store. Så skal det sies at valutakursen har korrigert nå de siste dagene, slik at prisen på dollar nå er opp 5,5% for året men 8,5% lavere enn toppnoteringen.


Hvordan påvirker dette investeringene? I det korte bildet kan det skape større svingninger. Men, vi har, foreløpig, valgt å være «åpen» på valuta på internasjonale investeringer. Hovedgrunnen til dette er at denne strategien på litt lengre sikt har både gitt meravkastning samt dempet svingningene.


Så hva tror vi fremover? Mens valutakursen er vanskelig å spå, så er vi sterke i troen på at disse svingningene vil påvirke porteføljen i mindre grad på sikt. I mellomtiden ser aksjemarkedene fremdeles positive ut. Faren for resesjon har økt, men denne er sterkt forventet og dermed allerede priset inn i markedet - som derfor burde gi mindre effekt på porteføljene våre. Viktigere synes vi at prisingen av aksjer virker å være ved historisk gjennomsnitt – og det er positivt. Til slutt skal det nevnes at vi har fått høyere renter, noe som ser ut til å ha stabilisert seg på dette nivået. Det positive med dette er at også renteinvesteringer ser ut til å skulle gi en bra avkastning fremover.


Til slutt vil jeg nevne at hvis det er noe finansmarkedet burde ha lært oss det siste året, så er det verdien av å være godt spredt, og ikke minst faren ved å skulle forsøke seg på å «time» markedet. Vi ser dessverre fremdeles at statistikken viser at småsparere tar ut penger når avisoverskriftene er negative og aksjemarkedet har falt, og setter det inn igjen etter at aksjemarkedet har steget. Svingninger er en naturlig del av det å være investert. Dette burde ikke være til bekymring så lenge porteføljen er fornuftig investert, og en har riktig tidshorisont på sparingen. Dette er noe vi igjen skal belyse på vårt neste webinar da det ikke kan understrekes nok hvor mye det betyr for avkastningen.


Så med det vil jeg ønske alle en riktig GOD SOMMER, og for all del ikke nøl med å ta kontakt med oss for å diskutere spørsmål, tanker eller bekymringer. I NOON tilbyr vi en digital og automatisk investeringsløsning, men med mennesker til å hjelpe om ønskelig.


Mvh, Even Krohn-Pettersen

CEO


Se vårt siste webinar:Komentáře


Markedskorreksjon top

I kommentarfeltet over kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Noons meninger. Noon gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Ditt fulle navn vil bli publisert sammen med din kommentar.

 

Vil du vite mer om hvordan Noon behandler personopplysningene dine, klikk her: https://www.noon-invest.no/gdpr

bottom of page