top of page

Hvordan spare til barna?

Bør man spare for barna? I eget eller barnets navn? Hvordan skal man spare?


 

Veldig mange spør seg selv om man faktisk bør spare til barna. Barnesparing er nemlig ikke noe man må gjøre, og må vurderes ut i fra din nåværende livssituasjon. Med andre ord er det gjerne lurt å tenke på om det er fornuftig å spare til barna i den nåværende livsfasen du befinner deg i.


Småbarnsfasen

I småbarnsfasen er veldig mange nyetablerte med boliglån og svært høy gjeldsgrad. I denne fasen er det ofte lurest å prioritere nedbetaling av lånet. Dette gjør familiens økonomi bedre rustet for framtiden. Det kan være lurt å ha en huskeregel som går ut på at du skal kunne betjene gjelden selv om familien rammes av en økonomisk krise, sykdom eller f.eks. langvarig arbeidsledighet.Sparing på 1-2-3

1. Dersom du/dere har bestemt dere for å starte sparingen til barna er det ikke så vanskelig som det gjerne virker som. 2. Først må det velges risiko og spareprodukt. Ettersom det er ungene det skal spares til vil gjerne tidshorisonten være 10-20 år. Det vil være gunstig å starte sparingen i et globalt aksjefond. Et globalt indeksfond har svært lave kostnader og er skattegunstige når sparehorisonten er lang. Vi i Noon Invest har lang erfaring med å velge en riktig sammensatt portefølje basert på indeksfond. Ta gjerne kontakt hvis du trenger hjelp med dette. 3. Et siste punkt som kan være greit å tenke over er om sparingen skal skje i barnet eller foreldrenes navn. Økonomisk sett spiller dette ingen rolle, men det kan være en trygghet å vite at pengene ikke blir "sløst" bort ved fylte 18 år.


Hvor mye vokser sparingen til?

Jeg har her hentet et eksempel fra smartepenger.no. Mange som har mulighet sparer barnetrygden fra det året barnet er født til det fyller 18 år. Dersom disse 970 kronene per måned blir satt i et aksjefond kan man forvente at spareformuen har vokst til 238.000 kroner målt i dagens pengeverdi, og justert for skatt. Det forutsetter at pengene plasseres i aksjefond. Dagens barnetrygd er 970 kroner per måned per barn.


Spørsmålet er hvor mye denne sparingen hjelper når barnet skal inn i boligmarkedet. Bankene tilbyr ungdomslån inntil 85 prosent sikkerhet. Barnets egenkapital må utgjøre 15 prosent. Skal barnet kjøpe en hybel/leilighet til 2.000.000 kroner, tilsvarer det 300.000 kroner i egenkapital. Da er sparingen allerede langt på vei med 238.000 kroner. Du kan bruke smarte penger sin kalkulator for utregning av sparepengene: https://www.smartepenger.no/kalkulatorer/923-hva-vokser-et-sparebelop-tilRisiko og plassering

Den største bekymringen jeg ser når foreldre skal spare barnas midler er risikoen forbundet med investering. Mange foreldre vegrer seg for dette, noe som også er veldig forståelig. Det som er viktig å huske på er at dersom midlene kun står på bankkonto, så forventes det at skatt og inflasjon spiser opp det meste av meravkastningen. Målt mot utviklingen i kjøpekraft kan vi forvente at formuen taper seg, og at en derfor bør plassere i aksjefond.


Veldig mange blir ekstra oppmerksomme når vi snakker om aksjefond. "Er det ikke veldig mye risiko i aksjefond", spør de. Aksjefond kan svinge kraftig i verdi, men det er flere momenter for at det er en god løsning for barnesparing. To av disse momentene som er med på å redusere risikoen i aksjefond er:

1) Sparing gjennom månedlige innskudd. Til og med de aller beste forvalterne klarer ikke nødvendigvis å "time" markedet. Med månedlig sparing kommer man inn på ulike aksjekurser. Det reduserer risikoen for å komme inn i aksjemarkedet på feil tidspunkt. Du trenger ikke prøve å kjøpe på bunn og selge på topp, da du gjennom månedlig sparing vil få et gjennomsnitt. Sagt med andre ord: det er ihvertfall ikke aksjemarkedet som holder deg oppe om natten..2) Et annet moment som er med på å redusere risikoen i aksjefond er at sparingen er langsiktig. Med 10-25 års sparehorisont jevner som regel svingningene seg ut. Det er viktig å huske og trappe ned aksjeandelen i sparingen når uttaket av formuen nærmer seg. På den måten reduserer man risikoen for å måtte bruke pengen akkurat da aksjemarkedet har falt kraftig.


*Dette innlegget er basert på smartepenger.no sitt innlegg om sparing til barn. For å lese hele innlegget kan du klikke her: https://www.smartepenger.no/104-sparing/2242-sparing-til-barn


- Av Veronica Nesvik, Kundeansvarlig i Noon InvestComentários


Markedskorreksjon top

I kommentarfeltet over kan du kommentere innholdet i dette blogginnlegget, og ta del i andre leseres kommentarer. Kommentarene representerer ikke Noons meninger. Noon gjennomgår ikke kommentarene før publisering, men fjerner upassende kommentarer hvis det forekommer. Ditt fulle navn vil bli publisert sammen med din kommentar.

 

Vil du vite mer om hvordan Noon behandler personopplysningene dine, klikk her: https://www.noon-invest.no/gdpr

bottom of page